عناوین


حضور در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران


شرکت دانش بنیان سیال ابزاردقیق میهن مقدم شما عزیزان را در سالن 38 غرفه شماره 618 گرامی می دارد

 

نصب موفق سیستم پایش آنلاین در استاوروپول روسیه2016


نصب موفق سیستم پایش آنلاین در استاوروپول روسیه2016

حضور مهندس نعمت زاده وزیر محترم صنعت معدن وتجارت


حضور مهندس نعمت زاده وزیر محترم صنعت معدن وتجارت در غرفه سیال ابزار دقیق میهن

کسب مقام سوم ایده بازار آبفا تهران در سال 96


کسب مقام سوم ایده بازار آبفا تهران در سال 96

کسب مقام دوم ایده بازار آبفا تهران در سال 94


کسب مقام دوم ایده بازار آبفا تهران در سال 94

حضور آقای دکتر فرهادی وزیر محترم علوم و تحقیقات و فناوری


حضور آقای دکتر فرهادی وزیر محترم علوم و تحقیقات و فناوری در هفدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار کشور سال 95

حضور شرکت سیال ابزاردقیق میهن در نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب کشور سال1395


حضور شرکت سیال ابزاردقیق میهن در نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب کشور سال1395

نصب موفق سیستم پایش آنلاین در باکو


نصب موفق سیستم پایش آنلاین در باکو

حضور در نمایشگاه آستاراخان 2016


حضور در نمایشگاه آستاراخان 2016

کلنگ احداث کارخانه در منطقه آزاد انزلی


کلنگ احداث کارخانه در منطقه آزاد انزلی