گروه فروش و امور نمایندگیهاشرکت فناوران آزمون صنعت تتیس(سهامی خاص).


نمایندگی رسمی شرکت سیال ابزاردقیق در استان کرمانشاهآقای مهندس نوری


نمایندگی رسمی شرکت سیال ابزاردقیق در استان کهکیلویه و بویراحمدآقای مهندس ذبیحی


نمایندگی رسمی شرکت سیال ابزاردقیق در استان خراسانمشهد- چهار راه ابوطالب- جنب پاساژ برجیس- فروشگاه چدن


نمایندگی رسمی شرکت سیال ابزاردقیق در استان همدانجناب آقای مهندس حجت.